More

It took Amer so long to meet his wife and reunite with her in Europe, because of his former legal status as a stateless Syrian Kurd, which caused him many troubles and made him face many difficulties in following-up his refugee papers, unlike other refugees with Syrian nationality. Amer Jameel Hamma, born in Ad Darbasiyah town in 1985. He is classified as a stateless, specifically from the ajanib[1] class, which made him suffer real hardships, as he recounted to STJ through an interview conducted in March...
Narîn ji çendîn mafên xwe bêpar bû, wekî mafê hemwelatîbûnê, yê xwendinê, rêwîtiyê, û yê hilbijartinê, ji lewre ew herdemê pêhest dibû ku li welatê xwe biyanî ye, ji ber serjimêriya awarte a ku di sala 1962an de hate encam dan, û di encama wê de bi hezaran Kurdên Sûriyê bê nasnametî man, û ta bi roja me ya îroyîn Narîn rêderdiyê dikişîne, ji ber ku ew mektûm e, û rewşa wê a yasayî ta bi dîroka amadekirina vê raporê, di Tîrmeha sala 2018an de nehatiye guhertin. Di sala 1984an...
Just like thousands of other Syrian Kurds, Nareen was deprived of several rights: as a result of the census, carried out in 1962, she did not have a citizenship and access to education, and was not entitled to travel or vote. Still a maktuma, Nareen continues to suffer. Nareen Mattini was born in Qamishli in 1984. Her family was divided by the census, some becoming maktumin, and others ajanib.[1] She spoke to STJ field researcher in March 2018: "It all...