More

As a stateless Syrian Kurd, Hasan is banned from travelling abroad. He even avoids travelling from one governorate to another, because he doesn’t have any official proof of identity except a mere unrecognised identification certificate. Hasan Mustafa Ne’mah was born in Ras al-Ayn, Sari Kani, in 1962. He is married with seven children, all of them stateless maktum.[1] Interviewed by STJ in March 2018, he explains: "My father died when I was only six months old. During the special...
Her ku "Rewda" li rewşa her sê zarokên xwe dinere, azarkêşiyeke mezin dikşîne, çi wan nikarîbû ku wekî hemwelatiyên din yên xwedî nasnametî xwendina xwe bi serî bikin, herwiha ew ji tevahiya mafên xwe yên sivîl û siyasî bêpar in, tenê ji ber ku ew ji Kurdên Sûriyê yên bê nasnametî ne, û rêderdiya "Rewda" ta bi roja me ya îroyîn hîn berdewam e, ji ber ku ti guhertin di rewşa zarokên wê a yasayî de çênebûne. Di sala 1974an de "Rewda Xelîl Mihemed" li bajarê Amûdê yê girêdayî...
Rawda still feels sorry for her three sons, who were not able to pursue education and were deprived of all their civil and political rights. Rawda’s suffering is constant, especially since the legal status of her sons hasn’t been resolved yet. Rawda Khalil Muhammad was born in Amuda town in al-Hasakah Governorate in 1974. He is married with three sons, all of whom are stateless, specifically from the maktumeen[1] class. She spoke to STJ field researcher through an interview conducted in March 2018:...