More

It took Amer so long to meet his wife and reunite with her in Europe, because of his former legal status as a stateless Syrian Kurd, which caused him many troubles and made him face many difficulties in following-up his refugee papers, unlike other refugees with Syrian nationality.   Amer Jameel Hamma, born in Ad Darbasiyah town in 1985. He is classified as a stateless, specifically from the ajanib[1] class, which made him suffer real hardships, as he recounted to STJ through an...
Narîn ji çendîn mafên xwe bêpar bû, wekî mafê hemwelatîbûnê, yê xwendinê, rêwîtiyê, û yê hilbijartinê, ji lewre ew herdemê pêhest dibû ku li welatê xwe biyanî ye, ji ber serjimêriya awarte a ku di sala 1962an de hate encam dan, û di encama wê de bi hezaran Kurdên Sûriyê bê nasnametî man, û ta bi roja me ya îroyîn Narîn rêderdiyê dikişîne, ji ber ku ew mektûm e, û rewşa wê a yasayî ta bi dîroka amadekirina vê raporê, di Tîrmeha sala 2018an de nehatiye guhertin. Di sala 1984an de "Narîn...
Just like thousands of other Syrian Kurds, Nareen was deprived of several rights: as a result of the census, carried out in 1962, she did not have a citizenship and access to education, and was not entitled to travel or vote. Still a maktuma, Nareen continues to suffer.   Nareen Mattini was born in Qamishli in 1984. Her family was divided by the census, some becoming maktumin, and others ajanib.[1] She spoke to STJ field researcher in March 2018: