More

Size, (Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü’nde) Suriye hükümetinin vatandaşlık kayıtlarını güncellemesi ve bazı durumlarda ölüm sebebinin açıklandığı ölüm belgelerini tanzim etmesiyle bağlantılı olarak, hükümetin keyfi olarak gözaltına alınmış ve kaybedilmiş kişilerin ölümleri hakkında daha fazla bilgi vermemesinden duyduğumuz kaygıyı dile getirmek ve hükümetin devam ettirdiği keyfi gözaltı, kötü muamele ve zorla kaybetme politikalarının çözümü için acilen kapsamlı ve adil adımlar atmanızı talep etmek için yazıyoruz. Çatışmanın en başından bu yana insan hakları örgütleri, Suriye hükümeti ve silahlı muhalif gruplar dahil olmak üzere, çatışmanın taraflarınca resmi ve gayri resmi gözaltı yerlerinde işlenen uluslararası insancıl hukuk ihlallerini araştırmakta...
Обращаемся к вам с выражением озабоченности непредоставлением дополнительной информации о случаях смерти произвольно задержанных и пропавших без вести лиц в связи с обновлением правительством Сирии записей актов гражданского состояния и, в ряде случаев, выдачей справок о смерти с указанием ее причины. Настоятельно призываем безотлагательно принять меры комплексного и справедливого реагирования в отношении продолжаемых правительством практик произвольных задержаний, недозволенного обращения и насильственных исчезновений.   С начала сирийского конфликта Хьюман Райтс Вотч и «Международная амнистия» расследуют и документируют нарушения норм международного гуманитарного права, совершаемые его участниками в официальных и неофициальных местах содержания под стражей, в...
August 31, 2018 - We write to you to express concern at the failure of the Syrian government to disclose more information about the deaths of arbitrarily detained and disappeared people in conjunction with government’s update of the civil registries records and, in some cases, issuance of death notices that state the cause of death, and to urge you to take immediate steps to address the continuing government policies of arbitrary detention, ill-treatment and enforced disappearances in a comprehensive and just manner. Since the start of the conflict, human rights organizations have investigated and documented...