More

Sanad feels sorry for his four children and wonders what their future could be like since they were born stateless. They will not be able to pursue education, to elect or to travel abroad. Sanad Muhammad was born in Al-Qamishli in 1980. He is married with four children, and working as a salesman in a local clothing shop. Muhammad’s family was divided as a result of the special census conducted in 1962, some becoming maktumeen,[1] and others, citizens. Sanad spoke to STJ field researcher...
"Fîras" bi salan karê bar hilgiriyê kirye, ji ber wî nikarîbû ku karekî din bike, çi ku ew yek ji Kurdên Sûriyê yên bê nasnametî ye, û bi taybet ji beşê mektûman e, ên ku ji tevahiya mafên xwe, nemaze ên siyasî û ên sivîl bê par bûn. Di sala 1980ê de "Fîras Selîm Elî" li taxa "Cirnikê" a bajarê Qamişlo li parêzgeha Hisiçayê jidayik bûye, bi jin e û sê zarokên wî hene, û tevahiya wan mektûm in, tev ku Fîras gelek caran hewl da û pelikên xwe...
Firas spent many years working as a porter. As stateless Syrian Kurd from the so-called maktumeen[1] class, he couldn’t get a better job, and is deprived from basic, including civil and political, rights. Firas Salim Ali was born in  Jarnak Neighborhood in Qamishli/Qamishlo city in 1980. He is married with three children, all of whom are maktumeen. Firas tried to submit his papers to the Civil Status Department in Qamishli City in order to obtain Syrian citizenship, but failed, as he recounted to STJ field...