More

More than 80 teachers across the al-Hasakah province, were fired between early 2018 and November 1 the same year, mainly for evading the military reserve service, according to testimonies obtained by STJ. Office of the Syrian Prime Minister promulgated a decision to dismiss 13 teachers in al-Hasakah for failure to perform the military reserve service, on August 13, 2018, Similar successive decisions were issued at the beginning of 2018 against more than 65 teachers for the same reasons, a source from Syria's education directorate said. The same story also occurred in 2012.
Her ku "Rewda" li rewşa her sê zarokên xwe dinere, azarkêşiyeke mezin dikşîne, çi wan nikarîbû ku wekî hemwelatiyên din yên xwedî nasnametî xwendina xwe bi serî bikin, herwiha ew ji tevahiya mafên xwe yên sivîl û siyasî bêpar in, tenê ji ber ku ew ji Kurdên Sûriyê yên bê nasnametî ne, û rêderdiya "Rewda" ta bi roja me ya îroyîn hîn berdewam e, ji ber ku ti guhertin di rewşa zarokên wê a yasayî de çênebûne. Di sala 1974an de "Rewda Xelîl Mihemed" li bajarê Amûdê yê girêdayî...
Rawda still feels sorry for her three sons, who were not able to pursue education and were deprived of all their civil and political rights. Rawda’s suffering is constant, especially since the legal status of her sons hasn’t been resolved yet. Rawda Khalil Muhammad was born in Amuda town in al-Hasakah Governorate in 1974. He is married with three sons, all of whom are stateless, specifically from the maktumeen[1] class. She spoke to STJ field researcher through an interview conducted in March 2018:...